ทั่วโลกฉีดวัคซีนโควิดให้เด็ก หวังเปิดโรงเรียน-ลดโอกาสเชื้อกลายพันธุ์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หลายประเทศเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เด็กอายุมากกว่า 12 ปีเพื่อให้เด็กได้กลับไปเรียนที่โรงเรียน และป้องกันการกลายพันธุ์ของโควิด-19

เข้าสู่ฤดูกาลเปิดภาคการศึกษาของประเทศไทย โรงเรียนบางแห่งเรียนผ่านระบบออนไลน์ บางแห่งสามารถสอนในห้องเรียนได้ แต่สถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กลับพบว่ามีหลายโรงเรียนที่ต้องกลับมาเรียนออนไลน์เหมือนเดิม เนื่องจากมีครู ผู้ปกครอง ไปจนถึงนักเรียน ติดเชื้อโควิด-19

สถานการณ์ดังกล่าวนี้เคยเป็นที่พิจารณาของหลายประเทศเช่นกันในเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเด็กและนักเรียน เพื่อให้เด็กได้กลับไปเรียนที่โรงเรียนเสียที เพราะต้องยอมรับว่า การเรียนออนไลน์นั้น ไม่เป็นผลดีกับเด็กเท่าไรนัก

ทูตสหรัฐฯ แจง ให้วัคซีนโควิด-19 แก่ชาวอเมริกันที่อยู่นอกสหรัฐฯ ไม่ได้

วิวัฒนาการโควิด-19 ประเทศไทย กับความจำเป็นของวัคซีนเข็มที่ 3

“หมอธีระวัฒน์” เตือน เด็กยังไม่ควรไป ร.ร. เสี่ยงโควิดสูง ป่วยรุนแรงกว่าผู้ใหญ่

ปัจจุบัน มีอยู่หลายประเทศที่อนุมัติกรณีฉุกเฉิน ให้ใช้วัคซีนโควิด-19 กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อให้ภาคการศึกษากลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงเพื่อป้องกันการกลายพันธุ์ และร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ไปในตัว

ประเทศในสหภาพยุโรป

ฝรั่งเศส – เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ให้ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนจึงจะได้รับอนุญาตให้ฉีดได้

เยอรมนี – คณะกรรมการที่ปรึกษาวัคซีนของเยอรมนีอนุญาตให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12-17 ปีได้ แต่ประกาศเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ว่าควรฉีดเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นที่ป่วยเป็นโรคอื่นซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เท่านั้น

เอสโตเนีย – 17 มิ.ย. ทางการเอสโตเนียประกาศให้ประชากรที่มอายุ 12 ปีขึ้นไปสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ โดยวัคซีนที่ใช้เป็นของไฟเซอร์เช่นกัน

ฮังการี – เป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปที่อนุญาตให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ในประชากรอายุต่ำกว่า 18 ปี แต่จำกัดช่วงอายุไว้ที่ 16-18 ปีเท่านั้น เด็กที่อายุต่ำกว่านั้นยังไม่ได้รับอนุญาต โดยเริ่มฉีดมาตั้งแต่เดือน พ.ค.

อิตาลี – เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่ผ่านมา ได้อนุมัติให้ขยายการใช้วัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ให้ครอบคลุมถึงประชากรอายุ 12-15 ปี

ลิทัวเนีย - อนุญาตให้วัยรุ่นอายุ 16-18 ปีจองได้เฉพาะวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ และมีข่าวว่าจะอนุมัติฉีดเด็กอายุ 12-15 ปีในเร็ว ๆ นี้

สเปน – อนุมัติให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12-17 ปีแล้ว แต่วางแผนที่จะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็กอายุระหว่าง 12-17 ปี ในช่วงประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มปีการศึกษาในเดือน ก.ย.

ประเทศในยุโรป (นอกสหภาพยุโรป)

สหราชอาณาจักร - หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12-15 ปีแล้ว แต่ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในประเทศยังไม่ให้มีการฉีดจริง เนื่องจากจะขอศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน

สวิตเซอร์แลนด์ – อนุมัติเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 12-15 ปีได้

เอเชียตะวันออกกลาง

อิสราเอล – ประกาศฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุ 12-15 ปีตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. ปัจจุบันฉีดให้เด็กไปแล้วอย่างน้อย 600,000 คน

ดูไบ/สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – ประกาศให้ใช้วัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์กับเด็กอายุ 12-15 ปีได้ในภาวะฉุกเฉิน พร้อมออกข้อกำหนดว่า เด็กคนไหนที่ต้องการทำกิจกรรมรวมกลุ่มในที่สาธารณะจะต้องได้รับวัคซีนเสียก่อน

เอเชียแปซิฟิก

จีน – เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ประเทศจีนอนุมัติให้ใช้วัคซีนโควิด-19 ในกรณีฉุกเฉินสำหรับประชากรที่มีอายุระหว่าง 3-17 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่กว้างมาก และเป็นประเทศเดียวในโลกที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ในขณะที่ประเทศอื่นยังคงดำเนินการศึกษาอยู่

สิงคโปร์ – เริ่มโครงการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้วัยรุ่นอายุ 12-18 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา

ญี่ปุ่น – เมื่อวันที่ 28 พ.ค. อนุมัติการใช้วัคซีนของไฟเซอร์สำหรับประชากรที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

ฟิลิปปินส์ – เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ฟิลิปปินส์ตัดสินใจอนุญาตให้ใช้วัคซีนของไฟเซอร์ได้ในกรณีฉุกเฉินกับเด็กอายุ 12-15 ปี

ฮ่องกง – เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับเด็กอายุมากกว่า 12 ปีเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่ผ่านมา

ทวีปอเมริกา

บราซิล – เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. หน่วยงานกำบกับดูแลได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนของไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุมากกว่า 12 ปี

แคนาดา – เมื่อต้นเดือน พ.ค. อนุมัติการใช้วัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12-15 ปี

ชิลี - อนุมัติให้ใช้วัคซีนของไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 12-16 ปี

สหรัฐฯ – เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ให้กับวัยรุ่นอายุ 12-17 ปีตั้งแต่ช่วงกลางเดือน พ.ค. ปัจจุบันฉีดไปแล้วมากกว่า 8 ล้านคน และขณะนี้กำลังพิจารณาใช้โมเดอร์นาฉีดให้เด็กเพิ่มเติม

เราจะพบว่า วัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีหลัก ๆ คือวัคซีนของไฟเซอร์ มีเพียงจีนที่ใช้วัคซีนซิโนแวค ซึ่งขณะนี้โมเดอร์นาเองก็กำลังยื่นคำร้องต่อสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ในการขออนุญาตให้ใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินในเด็กอายุ 12-17 ปี

ปัจจุบัน วัคซีนโควิด-19 หลากหลายยี่ห้อกำลังพยายามศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพวัคซีนในเด็กอายุ 12-17 ปี และกลุ่มอายุที่ต่ำว่านั้น เพื่อที่ในอนาคตจะทำให้การสร้างภูมิคุ้มกันต้านไวรัสโควิด-19 ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม

จูเลียน ถัง นักไวรัสวิทยาจากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ สหราชอาณาจักร ให้ความเห็นว่า เมื่อฉีดวัคซีนให้กับประชากรอายุมากไปมากพอ ไวรัสจะเริ่มเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายการแพร่เชื้อไปยังกลุ่มอายุน้อย และอาจนำไปสู่การกลายพันธุ์ในที่สุด

“ผลที่ตามมาคือ ไวรัสจะกระจุกตัวในกลุ่มประชากรวัยเรียน ซึ่งในที่สุดจะกลายเป็นแหล่งกักโรคและเป็นตัวขับเคลื่อนการแพร่ระบาด รวมทั้งเป็นฮอตสปอตที่อาจเกิดการกลายพันธุ์ใหม่” ถังกล่าว

การพัฒนาดังกล่าวจะเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเด็กและวัยรุ่น

แม้เด็กและวัยรุ่นจะไม่ใช่กลุ่มหลักที่แพร่เชื้อโควิด-19 ในสังคม แต่เราสามารถสังเกตเห็นได้จากข่าวต่าง ๆ ในระยะหลังว่า โควิด-19 บางสายพันธุ์ก็ทำให้เด็กและวัยรุ่นติดเชื้อง่ายขึ้น การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เด็กและวัยรุ่นจึงเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่แต่ละประเทศจะมองข้ามไปไม่ได้

 

เรียบเรียงจาก Reuters / The Guardian

ภาพจาก AFP / Getty Image

TOP ต่างประเทศ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ