ประชุม UNSC ตึงเครียด ประธานการประชุม ปะทะคารมกับผู้แทนรัสเซีย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การประชุมประจำปีสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ หรือ UNGA ตึงเครียด หลังผู้แทนรัสเซียและผู้นำยูเครนเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดสงคราม

เมื่อวานนี้ ชาติสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือ UNSC ทั้ง 15 ชาติ ได้เปิดการประชุมร่วมกัน การประชุม UNSC รอบนี้มีความพิเศษกว่ารอบที่ผ่านๆ มา เพราะมีการพบกันแบบซึ่งหน้าเป็นครั้งแรกระหว่างวาสซิลี เนเบนเซีย เอกอัครทูตถาวรรัสเซียประจำสหประชาชาติ และโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครน

อย่างไรก็ดี การพบกันซึ่งหน้าระหว่างสองคู่สงคราม ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

สุนทรพจน์ผู้นำในประชุม UNGA เดือด หลายชาติประณามรัสเซีย!

จับตาการประชุม UNGA ครั้งที่ 78 เซเลนสกีเข้าประชุมด้วยตนเอง

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” วาระสำคัญประชุม UNGA

เนื่องจากเอกอัครราชทูตของรัสเซียประจำยูเอ็น ได้ทักท้วงเอดี รามา นายกรัฐมนตรีแอลเบเนีย ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม UNSC เกี่ยวกับเรื่องที่ที่ประชุมเปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครน ได้กล่าวแถลงต่อจากอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติ

โดยเอกอัครราชทูตรัสเซียแสดงจุดยืนว่า ประมุขแห่งรัฐที่เป็นสมาชิก UNSC ควรมีสิทธิได้พูดก่อนผู้นำยูเครน ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก แต่ผู้นำของแอลเบเนียได้ยกข้อประชุมขึ้นมาอธิบาย และยืนยันว่าประธานาธิบดียูเครนมีสิทธิแถลงต่อที่ประชุมก่อน

หลังจากนั้น เอดี รามา นายกรัฐมนตรีแอลเบเนียในฐานะประธานที่ประชุม UNSC และเอกอัครราชทูตของรัสเซีย ก็ได้โต้คารมกันอย่างเผ็ดร้อน  เอกอัครราชทูตของรัสเซียระบุว่า นายกฯ แอลเบเนียกำลังละเมิดกฎการประชุม  จากนั้นนายกฯ เอดีของแอลเบเนีย ได้สวนกลับทูตรัสเซียทันที โดยระบุว่า รู้สึกประทับใจที่รัสเซียสอนตนเองเรื่องการละเมิดกฎบัตรในยูเอ็น และถ้ารัสเซียไม่ต้องการให้ผู้นำยูเครนพูดในที่ประชุมก่อน ก็ถอนทหารออกจากยูเครนและจบสงคราม

หลังการปะทะคารมระหว่างประธานสภาคณะมนตรีความมั่นคงฯ และเอกอัครทูตรัสเซียจบลง ประธานาธิบดีเซเลนสกีจึงได้ขึ้นแถลงต่อที่ประชุม UNSC ผู้นำของยูเครนได้แถลงประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น โดยเริ่มจากการวิจารณ์การรุกรานของรัสเซียว่าเป็นการละเมิดกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ

ก่อนที่จะย้ำว่า การทำสงครามของยูเครนคือการปกป้องตนเอง และการสนับสนุนอาวุธให้ยูเครนป้องกันตนเอง การคว่ำบาตรอย่างครอบคลุม รวมถึงการลงคะแนนเสียงในลงมติที่เกี่ยวข้องกับการรุกรานยูเครน ล้วนหมายถึงการช่วยปกป้องกฎบัตรสหประชาชาติ นอกจากนี้ ผู้นำของยูเครนยังได้กล่าววิจารณ์สหประชาชาติอย่างตรงไปตรงมาว่าล้มเหลวในการป้องกันหรือแก้ไขความขัดแย้ง เช่น การรุกรานที่เกิดขึ้นในยูเครน  และมนุษยชาติไม่สามารถฝากความหวังไว้ที่สหประชาชาติได้อีกต่อไป

ผู้นำยูเครนกล่าวว่า สงครามยูเครนจะไม่สามารถยุติลงได้ด้วยกระบวนการของสหประชาชาติ เนื่องจากรัสเซียซึ่งเป็นผู้รุกรานมีสิทธิยับยั้งหรือ Veto ทางออกต่างๆ ในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาติ  การวีโตดังกล่าวทำให้เกิดทางตัด หรือ Dead Lock ในการแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงสงครามการรุกรานยูเครนด้วย อย่างไรก็ดี ผู้นำยูเครนไม่ได้วิจารณ์สหประชาชาติเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้เสนอทางออกให้กับปัญหาดังกล่าวด้วย

ผู้นำยูเครนระบุว่าจำเป็นต้องมีการปฏิรูปกลไกขององค์การสหประชาชาติ ด้วยการให้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเพิกถอนสิทธิวีโตของกลุ่มชาติสมาชิกถาวร UNSC

ข้อเสนอเพิกถอนสิทธิวีโตดังกล่าวนี้ถูกระบุไว้ในสูตรสันติภาพ 10 ประการของยูเครนด้วย การเพิกถอนสิทธิวีโตนี้มีพื้นฐานข้อเสนอแนะ ที่ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกถาวรของ UNSC ที่มีสิทธิวีโต เคยเสนอว่าหากเกิดกรณีที่ประเทศสมาชิกถาวรใดละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ประเทศนั้นควรถูกระงับสิทธิในการวีโตแบบสมัครใจ

ทั้งนี้ ในกรณีที่รัสเซียไม่สละเอกสิทธิ์ในการวีโตของตนเอง ผู้นำยูเครนเสนอให้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือ UNGA ควรมีอำนาจเหนือสิทธิวีโตใน UNSC ด้วยการเปิดลงมติระงับสิทธิวีโตโดยต้องใช้คะแนนเสียงของชาติสมาชิก 2 ใน 3 หรือประมาณ 128 ประเทศจาก 193 ประเทศ

นอกจากนี้ ผู้นำยูเครนยังได้ให้น้ำหนักไปกับประเด็นการขยายจำนวนสมาชิกถาวรของ UNSC ให้มากและหลากหลายขึ้น นอกจาก 5 ชาติที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ฝรั่งเศส สหรัฐฯ รัสเซีย จีน และสหราชอาณาจักรข้อเสนอของผู้นำยูเครนเมื่อคืนที่ผ่านมา สอดคล้องกับทิศทางและกระแสความต้องการของหลายฝ่ายรวมถึงสหรัฐฯ ที่ต้องการให้มีการปฏิรูป UNSC

หลังจากระบบการดำเนินงานและสิทธิวีโตใน UNSC เช่นนี้ ถูกใช้มาอย่างยาวนานตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือเมื่อ 78 ปีก่อน และเริ่มไม่สอดคล้องกับสภาวะการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

นอกจากผู้นำยูเครนแล้ว ในที่ประชุมของ UNGA ก็มีผู้ที่พูดถึงประเด็นการปฏิรูป UNSC เช่นเดียวกัน นั่นคือ อลาร์ คาริส ประธานาธิบดีเอสโตเนีย  โดยเขาระบุว่า โลกจำเป็นต้องปฏิรูป UNSC เนื่องจาก UNSC ใกล้ถึงทางตันที่จะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ต่อความขัดแย้งที่ใหญ่ที่สุดในใจกลางยุโรปนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง

การถึงทางตันของ UNSC นี้ บ่อนทำลายกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ และทำให้ UNSC ไม่สามารถมอบสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศได้ ซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลก  ดังนั้น โลกต้องการคณะมนตรีความมั่นคงที่สามารถบรรลุภารกิจของตนเอง และดำเนินการตามความคาดหวังของสมาชิกผู้ก่อตั้งได้ ตลอดจน UNSC จะต้องมอบความหวังและอนาคตที่ดีกว่าให้กับผู้ที่ถูกกดขี่ ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากการละเมิดสิทธิ รวมถึงผู้ที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติต้องได้รับโทษกับสิ่งที่ทำลงไป

ในขณะที่ที่ประชุมใหญ่ของโลกกำลังถกเถียงกันเรื่องสิทธิในการวีโตและพยายามหาทางออกให้กับสงครามการรุกรานยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า 19 เดือน  ล่าสุดวันนี้ ทางการยูเครนรายงานว่า รัสเซียได้โจมตีทางอากาศอย่างหนักใส่หลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่กรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน

รัสเซียโจมตีทางอากาศยูเครนหนัก ก่อนเซเลนสกีพบไบเดน

บรรยากาศของกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น  เสียงสัญญาณเตือนภัยดังกึกก้องไปทั่วเมืองหลวง ท้องฟ้ากลายเป็นสีส้มสว่างวาบจากขีปนาวุธและการยิงสกัดของระบบป้องภัยทางอากาศ

วิตาลี คลิตช์โก นายกเทศมนตรีกรุงเคียฟระบุว่า ผลจากการโจมตีทำให้เด็กหญิงวัย 9 ขวบได้รับบาดเจ็บ และอาคารที่พักอาศัยของพลเรือนเกิดเพลิงไหม้ ทำให้เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินของยูเครนต้องเร่งเข้าควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลาม ขณะเดียวกัน นายกเทศมนตรีกรุงเคียฟได้เตือนประชาชนผ่านช่องทางเทเลแกรมว่า รัสเซียอาจโจมตีกรุงเคียฟต่อเป็นรอบที่ 2 ขอให้ประชาชนอยู่ในหลุมหลบภัยไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

นอกจากกรุงเคียฟแล้ว อีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการโจมตีในวันนี้ คือ แคว้นเชอร์คาซี พื้นที่ทางตอนกลางของประเทศยูเครน  ผลจากการโจมตีทำให้โรงแรมแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 7 คน

ด้านเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินของยูเครนได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายและพยายามช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแข่งกับเวลา

ขณะเดียวกัน โอเล็กซานเดอร์ โปรคูดิน หัวหน้าฝ่ายบริหารของกองทัพยูเครนในแคว้นเคอร์ซอนรายงานว่า รัสเซียได้ยิงโจมตีหอพักแห่งหนึ่ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสองราย บาดเจ็บอีก 5 คน

หลังจากถูกโจมตีอย่างหนัก ทางการยูเครนได้ออกมารายงานว่า รัสเซียได้ยิงขีปนาวุธกว่า 43 ลูกถล่มยูเครน แต่ทางการยูเครนสามารถยิงสกัดเอาไว้ได้ 36 ลูก  ทำให้มีเพียง 7 ลูกเท่านั้นที่หลุดรอดไปสร้างความเสียหายในพื้นที่ต่างๆ

การโจมตีในวันนี้เกิดขึ้นก่อนการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ และประธานาธิบดียูเครนในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งจะตรงกับช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนตามเวลาบ้านเรา

 

โปแลนด์ยุติส่งอาวุธให้ยูเครน หลังความขัดแย้งปมขนส่งธัญพืช

การพบกันของทั้งสองผู้นำในรอบนี้ได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย เนื่องจากสำนักข่าวนิวยอร์กไทมส์รายงานว่า สหรัฐฯ อาจประกาศความช่วยเหลือชุดใหม่เพิ่มเติมให้แก่ยูเครน ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 325 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 11,000 ล้านบาท

หลายฝ่ายคาดหวังว่า หนึ่งในอาวุธที่จะอยู่ในความช่วยเหลือชุดนี้ คือขีปนาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพบก หรือ ATACMS ซึ่งมีพิสัยการยิงไกลถึง 300 กิโลเมตร อาจรวมอยู่ในความช่วยเหลือชุดนี้ อย่างไรก็ดี ทางการสหรัฐฯ ได้ออกมาปฏิเสธว่า ความช่วยเหลือที่ประธานาธิบดีไบเดนจะมอบให้ในการพบกันรอบนี้ จะไม่มี ATACMS รวมอยู่ด้วย

ขณะที่มีกระแสข่าวว่าสหรัฐฯ จะมอบความช่วยเหลือชุดใหม่ให้ยูเครน ล่าสุดมาแตร์อุซ มอราวีแยตสกี นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในชาติพันธมิตรสำคัญของยูเครนได้ออกมาประกาศยุติการขนส่งอาวุธไปยังยูเครน นายกฯ โปแลนด์ให้เหตุผลว่าประเทศของเขาได้ตัดสินใจที่จะจัดลำดับความสำคัญในการป้องกันประเทศของตนเองก่อน

การแถลงดังกล่าวของนายกฯ โปแลนด์ มีขึ้นเพียงหนึ่งวัน หลังจากที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี กล่าวหาว่าโปแลนด์ตกอยู่ใต้อำนาจของรัสเซีย เนื่องจากสั่งห้ามการนำเข้าธัญพืชของยูเครน  ทั้งนี้ โปแลนด์เคยระบุไว้ว่าต้องทำเช่นนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวโปแลนด์จากราคาธัญพืชที่ตกต่ำจากผลผลิตจำนวนมากที่หลั่งไหลมาจากยูเครน

นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่า สาเหตุที่รัฐบาลโปแลนด์ต้องปกป้องเกษตรกรเป็นเพราะพวกเขาเป็นฐานเสียงหลักของพรรค Law and Justice ซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลอยู่ในตอนนี้  ซึ่งพรรค Law and Justice จะต้องลงเลือกตั้งทั่วไปในเดือนหน้า
 

เปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลชายไทย ทำศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 พีพีทีวี ยิงสด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์ 2022 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย. 66

“เอเชียนเกมส์ 2022” ไขข้อสงสัยทำไมแข่งปี 2023 แต่ใช้ชื่อปีเดิม

TOP ต่างประเทศ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ