ZERO HERO ผนึกหน่วยงานระดับโลกและเอกชนไทย เปิดตัวโครงการแก้ปัญหาขยะ


เผยแพร่
คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาโครงการ Thailand zero waste เปิดเผยว่า กิจการเพื่อสังคมซีโร่ ฮีโร่ ได้ร่วมมือกับองค์กรหลายแห่ง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์