กฟน. เตือนระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าแนะติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว-สายดิน


เผยแพร่
ตามที่สื่อมวลชนได้มีการเผยแพร่ข่าวเยาวชนถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต เนื่องจากไปสัมผัสตู้เย็นที่มีไฟฟ้ารั่วในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงนั้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์