Bangkok Airways รักษ์โลก ดูแลโลก จัดกิจกรรม Zero Waste ภายในองค์กร


เผยแพร่
สายการบิน Bangkok Airways ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินโครงการลดปริมาณขยะและจัดการขยะขึ้นภายในองค์กร

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์