โรงพยาบาลกรุงเทพ แถลงข่าวเปิดบริการทันตกรรมประดิษฐ์ขากรรไกรและใบหน้า


เผยแพร่
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ แถลงข่าวเปิดบริการทันตกรรมประดิษฐ์ขากรรไกรและใบหน้า เพื่อช่วยแก้ไขความผิดปกติที่เกี่ยวกับขากรรไกร ใบหน้า และช่องปาก ให้กับคนไข้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์