โรงพยาบาลกรุงเทพ แถลงข่าวเปิดบริการทันตกรรมประดิษฐ์ขากรรไกรและใบหน้า