กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน "STYLE Bangkok 2019"