กฟน. ห่วงใย แนะนำการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากอากาศร้อนจัด พร้อมเคล็ดลับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดในช่วงหน้าร้อน