กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ "Startup สาย Deep Tech"