กลุ่ม ปตท. จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน


เผยแพร่
กลุ่ม ปตท. จัดงาน "เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. รวมพลังหัวใจแห่งความจงรักภักดี แต่งกายเสื้อสีเหลือง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์