สปีด-ดี ผนึกกำลังกับ สสว. ช่วย SME ส่งสินค้าทั่วประเทศ