โตโยต้าเมืองสีเขียว พาผู้ชนะโครงการ “โตโยต้าลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่14” ที่ ประเทศญี่ปุ่น EP.2


เผยแพร่
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พาคณะครู เยาวชน และตัวแทนชุมชน ที่ชนะเลิศการประกวดโครงงาน ในการลดภาวะโลกร้อน ภายใต้กิจกรรม “โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา" ปีที่14 ไปทัศนศึกษา

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์