โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดงาน “Power of generation Total care”