ซีพี ออลล์ เปิดตัวโครงการ “เชิดชูชาวนาผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย”


เผยแพร่
เนื่องใน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” 5 มิ.ย.62 ซีพี ออลล์ เปิดตัวโครงการ “เชิดชูชาวนาผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย” ส่งเสริมบทบาทของชาวนาเพื่อการพัฒนารอบด้านอย่างยั่งยืน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์