"องค์ภาฯ" เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมกรรมการจัดงาน "เพื่่อนพึ่ง (ภาฯ)2562"