"องค์ภาฯ" เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมกรรมการจัดงาน "เพื่่อนพึ่ง (ภาฯ)2562"


เผยแพร่
ในโอกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานจัดงานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 3 เมื่อ 3 มิ.ย.

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์