โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดงาน"รักปอด รักหัวใจ ต้องห่างไกลบุหรี่"