กรุงเทพประกันชีวิต แถลงข่าวเปิดตัว “นาย-ณภัทร” แบรนด์แอมบาสเดอร์คนพิเศษ