กฟน. ประกาศรณรงค์องค์กรปลอดพลาสติก ห่วงใยสิ่งแวดล้อมยั่งยืน