เชิญเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” มาร่วม แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน