สัมภาษ์พิเศษ งาน "CLMVT Forum 2019 ดันไทยสู่การค้าเอเชีย"