โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปีที่ 7

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ขอเชิญชวน "คนมีใจ" มาร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง และไร่นาป่าสวนขุนเลย อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์