กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีเปิดการประชุม CLMVT Forum 2019