AIS จัดงานแถลงข่าว “อุ่นใจ Cyber”


เผยแพร่
เอไอเอส แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “AIS NETWORK for THAIs –อุ่นใจไซเบอร์” โดยมีเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ ปลูกจิตสำนึก และสร้างเครื่องมือคัดกรอง Content ที่ไม่เหมาะสม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์