AIS จัดงานแถลงข่าว “อุ่นใจ Cyber”


เผยแพร่
เอไอเอส แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “AIS NETWORK for THAIs –อุ่นใจไซเบอร์” โดยมีเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ ปลูกจิตสำนึก และสร้างเครื่องมือคัดกรอง Content ที่ไม่เหมาะสม

เพื่อผลักดันการสร้างสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิด “ถ้าเราทุกคน คือเครือข่าย”โดยเน้น 2 ด้าน คือ การมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างทักษะทาง ดิจิทัล เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะเพื่อให้ใช้ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน และป้องกันความเสี่ยงจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านดิจิทัล โซลูชั่น ซึ่งเอไอเอส ถือเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล รายแรกและรายเดียวในไทยที่ได้นำเข้า DQ ชุดการเรียนรู้ 360 องศา เพื่อพัฒนาทักษะและความฉลาดทางดิจิทัล ครบทั้ง 8 ทักษะให้กับเด็กๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างมีไหวพริบและชาญฉลาด พร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรอง ที่เอไอเอส เป็นผู้ให้บริการและพัฒนาเครือข่ายที่ป้องกันความเสี่ยง Content ที่ไม่เหมาะสม โดยเปิดตัว AIS Secure Net ที่ช่วยป้องกันและคัดกรองเนื้อหาบนโลกออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ AIS ยังได้ร่วมมือกับ Google ในการให้บริการ Parental Control ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Family link  ที่สามารถให้คำแนะนำการดูแลการใช้โทรศัพท์รวมถึงดูแลความปลอดภัยจากพิกัดปัจจุบันของบุตรหลานได้ง่ายๆอีกด้วย เอไอเอส ในฐานะผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยตรง มีความตั้งใจที่จะเป็นแกนกลางเพื่อสร้างเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาความรู้แก่เยาวชน เพื่อการพัฒนาสังคมให้มีความสุขจากสภาพแวดล้อมที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศชาติผ่าน Digital Platform ค่ะ

TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ