กลุ่มบริษัทเดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม “ONE DAY FOR CHANGE”