แอลจี จัดกิจกรรมเวิร์คชอป “แอลจีชวนลูกปลูกรัก เติมใจให้แม่”