สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แถลงข่าว "ทิศทางการดำเนินงานธุรกิจครึ่งปีหลัง 2562