กฟน. เดินหน้ารณรงค์ตลาดปลอดภัย พร้อมตรวจสอบ-ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน