"ส.ผู้ผลิตข่าวฯ" จัดอบรมฟรี! ผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์รุ่นแรก


เผยแพร่
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (Sonp) เชิญชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ร่วมเข้าค่าย โครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์