Food Factors แถลงทิศทางการดำเนินงานและความเคลื่อนไหว

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ล่าสุด Food Factors ในกลุ่มบุญรอดบริวเวอรี่ ผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครบวงจร ได้เสริมความแข็งแกร่งในพอร์ตโฟลิโอ ด้วยการลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท

TOP ประชาสัมพันธ์