เลกซัสกรุ๊ป จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถนะรถยนต์ เลกซัส RX ใหม่