“เซเว่น อีเลฟเว่น” ขานรับนโยบายรัฐบาล งดให้ถุงพลาสติก ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป