ธนชาตประกันภัย ผนึก ศปถ. เปิดโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” สร้างองค์ความรู้ - กระตุ้นท้องถิ่น ร่วมแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ