ม.หอการค้าไทย เปิดบ้านต้อนรับภริยานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ร่วมสร้างเยาวชนคุณภาพผ่านโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program) เป็นโครงการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศไทย โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวัฒนธรรมและวิชาการระหว่างเยาวชนในระดับนานาชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 51 วัน บนเรือนิปปอนมารู รวมถึงประเทศต่าง ๆ ที่เรือเทียบท่

TOP ประชาสัมพันธ์