มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้ชนะจากโครงการ 40 ปี ปตท. Plant Together