เอท พลัส และ JD CENTRAL ดึง "มิ้นต์-ม่อน-แม็ค" ณ บูธสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย