สิงห์ปาร์คเชียงรายชวนเที่ยวงาน "Farm Festival On The Hill ครั้งที่ 7"