รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล จัดงานสัมมนาแนวทางป้องกันไมเกรนยุคใหม่