ศุภาลัย "ชูกลยุทธ์ธุรกิจปี 2563 พร้อมเปิดตัวคอนโดใหม่กว่า 30 โครงการ"