TIJ ขยายการเปิดรับสมัครผู้นำรุ่นใหม่เข้าร่วม Workshop ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมมือกับสถาบันเพื่อกฎหมายและนโยบายระดับโลกหรือ IGLP แห่ง Harvard Law School และกำลังเปิดรับสมัครผู้บริหารและผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อเข้าร่วมโครงการเวิร์กช็อปนานาชาติด้านหลักกฎหมายและนโยบาย (TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy)

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์