ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด ย้ำเรียนออนไลน์ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19


เผยแพร่
ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกขณะนี้ หลาย ๆ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ ทางมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ออกประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 โดยให้พิจารณาการเรียนการสอนออกมาเป็นรูปแบบออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ