ม.หอการค้าไทย ย้ำจุดแข็งระบบ Hybrid Learning สู้วิกฤตโควิด – 19

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนตั้งแต่ปี 2547 ภายใต้ระบบการเรียนรู้แบบ Hybrid และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบ UTCC Hybrid Learning System เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และการดำเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในรูปแบบใหม่

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์