บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เร่งจ้างงานชาวบ้านผ่าน โครงการ “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม”

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีนโยบายเร่งด่วน จ้างอาสาสมัครในชุมชนดูแลพื้นที่ตัวเอง ผ่านโครงการสิงห์อาสา 3 โครงการระยะสั้น ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

TOP ประชาสัมพันธ์