ตัน ภาสกรนที จัดงาน "ศอช.๒ New Normal ของการเดินตลาดนัด ช้อปปิ้งให้อิ่มใจได้บุญ"

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การกลับมาอีกครั้งของศูนย์อำนวยพื้นที่ในการช้อปปิ้ง ครั้งที่ 2 หรือ ศอช.๒ จัดโดย ตัน ภาสกรนที หลังจากที่เคยจัด ศอช.ครั้งแรกในปี 2553

TOP ประชาสัมพันธ์