สุดเจ๋ง! ม.หอการค้า จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ฝ่าโควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ม.หอการค้าไทย จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) มา 3 ครั้ง ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในหลายสาขาวิชา เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการอย่างต่อเนื่อง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์