สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงฯ กองทัพเรือ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


พร้อมเติมข้าวสาร อาหารแห้งใส่ “ตู้เติมใจให้กัน” แบ่งปันอาหารบรรเทาความเดือดร้อน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์