วิริยะ - บีดีเอ็มเอส ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตคนไทย ดันประกันภัยสุขภาพเบี้ยต่ำ

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เปิดวิถีใหม่ประกันสุขภาพ หวังให้คนไทยทุกคนมีกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพฉบับแรก เพื่อได้รับการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมในมาตรฐานระดับโลก

TOP ประชาสัมพันธ์