เปิดเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร” พัฒนาเกษตรกร ยกระดับเศรษฐกิจประเทศ

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดแถลงข่าวเปิดกิจกรรม การเชื่อมโยงเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร” พัฒนาภาคการเกษตร ยกระดับเศรษฐกิจ ของประเทศ ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น (DD Mall )

TOP ประชาสัมพันธ์