NIA จับมือบริษัทพันธมิตร-สตาร์ทอัพ ดันเกษตรเพิ่มขีดแข่งขัน


เผยแพร่
NIA โดย ABC Center เปิดตัวคู่บริษัทพันธมิตรและสตาร์ทอัพ ร่วมแก้ปัญหาของภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีเชิงลึกมาประยุกต์ใช้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์