กระทรวงพาณิชย์ คัดสุดยอดพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทย ครั้งที่ 38


เผยแพร่
มุ่งผลักดันข้าวหอมมะลิไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2562/63 การประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น และการประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่ได้เครื่องหมายรับรองรูปพนมมือ ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อยกย่องข้าวหอมมะลิไทยที่ผ่านการชนะการประกวดและได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสู่ระดับสากล โดยพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยได้จัดขึ้นต่อเนื่องในทุกปีนับตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อปี2523 จนถึงปัจจุบัน และในปีนี้ได้จัดขึ้นวันที่ 5  สิงหาคม ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพของข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูงสุด และพยายามรักษาคุณภาพไว้อย่างต่อเนื่อง  ด้วยเหตุนี้ การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะสามารถผลักดัน ข้าวหอมมะลิไทยไปสู่ตลาดโลกได้กว้างขวางยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทยยังคงรักษาสถานะความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกร รักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิดั่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญของตนเอง

กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน มีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าวหอมมะลิ โดยมีการตรวจสอบเมล็ดข้าวทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านเคมีเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งเมล็ดข้าวหอมมะลิที่ได้รางวัลจะต้องมีลักษณะเรียวยาว ขาวใส มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ  หลังจากหุงสุกรสชาติอร่อย และให้รสสัมผัสที่เหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคล้ายกลิ่นของใบเตย

โดยมีผลการประกวดดังนี้ประเภทเกษตรกรรายบุคคล

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางประหยัดพร แก้วอนิน จังหวัดสกลนคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่ นายฐาปกรณ์ เปดี จังหวัดหนองบัวลำภู

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่ นางพรทิพย์ แสนเมืองแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทสถาบันเกษตรกร

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเชียงเพ็ง จังหวัดอุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาจาน จังหวัดยโสธร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองผือ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย มีผู้ชนะการประกวดจำนวนทั้งสิ้น 12 รางวัล

ผลการประกวดข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอ มีผู้ชนะการประกวดจำนวนทั้งสิ้น ผู้ประกอบการ 35 ราย 41 เครื่องหมายการค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ