IRPC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ยจูงใจ อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)


เผยแพร่
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 7 - 9 ก.ย นี้ ให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่าน 6 สถาบันการเงิน โดยหุ้นกู้ได้รับ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A-(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) สะท้อนถึงความได้เปรียบ ในการแข่งขันในฐานะบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจผลิตปิโตรเคมีแบบครบวงจร

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์